I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 62 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2014-10-27 
Galaktitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Galaktos GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2016-09-20 
U- Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
S- Ganciklovir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus) rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus. LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2016-09-16 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2016-09-19 
Genomisk array - amnionvätska (prenatal) LUND (Genetik) 2017-01-27 
Genomisk array - korionvillibiopsi (prenatal) LUND (Genetik) 2017-04-27 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Genetik) 2017-01-11 
Genomisk array och exomsekvensering - konstitutionell utredning LUND (Genetik) 2018-01-05 
B- Genotypning CYP STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin LUND (Kemi) 2018-01-08 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2014-04-10 
U- GHB (sållning) LUND (Kemi) 2017-12-28 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2016-08-10 
Giardia, se även Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2016-09-05 
GIST - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-07-05 
GIST, NGS-analys LUND (Patologi)   2017-05-15 
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Gliadin, se deamiderat gliadin LUND (IMM)   2016-04-04 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon MALMÖ (Kemi)   2017-09-01 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-16 
Dv(perit)- Glukos HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-14 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-10-27 
P- Glukos SKÅNE (Kemi) 2017-02-13 
Plv- Glukos MALMÖ (Kemi)   2012-10-16 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
U- Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning, Insulin och C-peptid LUND (Kemi) 2017-04-06 
Glukosbelastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2013-05-28 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Glutamat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P-, U-, Csv- Glutamin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutaminsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Glutarat, se Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
  12 << sida 1 av 2 >>