Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "R" gav 56 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Rapamune, se Sirolimus LUND (Kemi)   2010-11-24 
Rapamycin, se Sirolimus LUND (Kemi)   2010-11-24 
RAST, se Specifikt IgE mot allergen LUND (Imm)   2017-05-16 
P/S- RBP (retinolbindande protein) MALMÖ (Kemi)   2018-11-19 
Rearrangemang av 11q23 (MLL) - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 12p13 (ETV6) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 12q13 (DDIT3) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 13q14 (FOXO1A) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 14q11, TRA/D (TCR alfa/delta) LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 14q32 (IGH) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 16p11 (FUS) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 17p13, USP6 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 18q11 (SS18) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 19p13 (TCF3) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 1q25, ABL2 (ingår i ABL-klass paketet) LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 22q12 (EWSR1) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 22q13, PDGFB LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 2p23 (ALK) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 3q27, BCL6 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 4q12, PDGFRA LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 5q32, PDGFRB/CSF1R (ingår i ABL-klass paketet) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 8p11 LUND (Genetik)   2019-08-12 
Rearrangemang av 8q24 (MYC) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Rearrangemang av 9p24, JAK2 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rearrangemang av 9q22, NR4A3 LUND (Genetik) 2109-08-12 
Rearrangemang av 9q34, ABL1 (ingår i ABL-klass paketet) LUND (Genetik) 2019-08-12 
Rebetol, se Ribavirin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Reliv, se Paracetamol (Kemi)   2010-11-19 
Remeron, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-24 
P- Renin, aktivt MALMÖ (Kemi) 2019-02-19 
Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-22 
Respiratoriskt syncytialvirus (RSV), se även Luftvägsvirus utvidgad FilmArray LUND (Mikrobiologi)    
Retikulerade trombocyter, se B- IPC och Trc- IPF (Kemi)   2018-06-28 
B- Retikulocyter (Rtc) SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
S- Retinol LUND (Kemi) 2019-06-26 
RF IgM-Reumafaktor LUND (IMM) 2019-05-28 
Rhinovirus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2016-09-14 
P/S- Ribavirin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Ribosomalt P-protein (RPP) antikroppar LUND (IMM)   2016-08-23 
Ringorm, Se Svamp Odling Hår hud och nagelskrap LUND (Mikrobiologi)    
Risperdal, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-24 
S- Risperidon LUND (Kemi) 2018-12-18 
Ritalin, se Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Ritalinsyra, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
P/S- Ritonavir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Rivaroxaban LU/MA (Kemi) 2017-11-06 
RNA extraktion arkivering LUND (Genetik) 2019-08-07 
RNA innehållande trombocyter, se B- IPC och Trc- IPF (Kemi)   2018-06-28 
RNA-polymeras ak LUND (IMM)   2016-08-23 
RNA-sekvensering (MPS) LUND   2019-08-14 
  12 << sida 1 av 2 >>