Blododling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Nya positiva odlingar telefonbesvaras snarast om fynden bedöms relevanta. Ange tillgängligt tel nr på remissen.
Negativa odlingar slutsvaras tidigast efter 5 dygn. 
Provtagningsmaterial
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 24878
Indikation

Blododling utförs på vida indikationer vid kliniska tecken till sjukdom där utsådd av mikroorganismer i blodet kan misstänkas. Se Läs mer.

Provtagning

Före provtagningen är det mycket viktigt att huden noggrant desinficeras, använd klorhexidinsprit.

För blododling från vuxna rekommenderas att sammanlagt minst 30-40 mL blod tappas fördelat på 2 provtagningstillfällen och från olika stickställen. En blododling omfattar normalt 1 st aerob och 1 st anaerob flaska.

Rekommenderad provmängd är 8-10 mL/flaska i
• BACTEC Plus Aerobic flaska grå hätta - blå kork
• BACTEC Lytic Anaerobic flaska lila hätta - lila kork/ Alt BACTEC Plus Anaerobic flaska orange hätta - guld kork

För blododling från barn eller där blodvolymen är 1-3 mL används BACTEC Peds Plus flaska. Denna flaska är anpassad för aeroba och fakultativa bakterier och lämpar sig inte för strikt anaeroba bakterier.
• BACTEC Peds Plus flaska rosa hätta - silver kork

Blododlingsflaskorna inkuberas 5 dygn. Vid önskemål om förlängd inkubationstid ska laboratoriet kontaktas per telefon eller en tydlig notis göras i anamnesrutan på remissen. Förlängd inkubationstid innebär 14 dygn.

Provtagning från befintliga katetrar (t.ex. CVK) bör undvikas. Om blododling trots allt tas från befintliga katetrar, bör detta tydligt anges på remissen. Man bör även, om möjligt, ta en samtidig blododling från ny venpunktion.

För att undvika kontamination av flaskorna eller återflöde in i patientens ven är det viktigt att följa anvisningen steg för steg.

Se Illustrerad anvisning för blododlingsprovtagning.

Se även instruktionsfilm på VGI under Hälsa & Vård. Endast tillgängligt för vården inom Region Skåne.

För blododling vid misstanke om
Mykobakterier används särskild blododlingsflaska. 5 mL blod sprutas i BACTEC Myco/F Lytic-flaska (beställs på telefon 046-176810). För ytterligare information se Mykobakterier
Svampinfektion anges detta på remissen för särskilt omhändertagande på laboratoriet
Brucella måste detta anges på remissen. Blododlingsflaskor med misstänkt Brucella skickas direkt till Folkhälsomyndigheten för hantering i säkerhetslaboratorium.

Provhantering, förvaring och transport

Märk flaskorna med patientetikett innehållande namn, personnummer och streckkod.
Riv av den lilla vertikala streckkodsremsan från flaskan och sätt på remissen i ruta för blododlingsetiketter.
Transport bör ske omgående.
Om blod finns utanpå flaskorna ska detta torkas bort innan transport.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-13/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se