Clostridium difficile Odling och toxin A & B påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Utförs vardagar. Svar på toxintest kan erhållas tidigast samma dag, på odling tidigast 2 dagar efter att provet har nått laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Indikation

Diarré med misstanke om antibiotika associerad diarré eller pseudomembranös colit. C. difficile är den vanligaste orsaken till diarré hos sjukvårdade och kan även drabba patienter med nedsatt allmäntillstånd utan föregående antibiotikabehandling.

Provtagning

Färskt avföringsprov i faecesburk utan tillsats för både toxinbestämning och odling. Fyll burken till 1/4 med avföring. Minsta mängd är 2-3 mL. Både burk och ytterhylsa ska vara märkt med patient-ID och önskad analys.

Se även Patientinstruktioner

Används eSwab kan direkttoxinbestämning inte utföras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt. Bör vara på laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-01/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se