EHEC (Enterohemorragisk E coli)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens: Utförs 1 gång/vecka. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

- utredning av akut diarrésjukdom med blodig avföring hos barn och vuxna
- utredning vid misstanke om hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och/eller trombotisk trombocytopen purpura (TTP).
- smittspårning kring fall av EHEC

Provtagning

Faeces i burk med sked och ytterhylsa. Burken fylls till 1/4 med avföring.

Pinnprov från rectum med eSwab rosa kork Provtagningsinstruktion eSwab

Se även Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.

Provet förvaras och transporteras kylt inom 48 timmar efter provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-04-05/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se