Faeces Odling Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs vardagar. Det tar vanligtvis två vardagar för negativ faecesodling. Positiv odling ytterligare någon dag. 
Provtagningsmaterial
eSwab Rosa kork

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Indikation

- Diarré och/eller mag-tarm-symptom.
- Provtagning enligt smittskyddslagen (t.ex. hälsokontroll efter utlandsresa eller omgivningskontroll, hälsointyg).

Provtagning

eSwab rosa kork alt. faecesburk med sked och ytterhylsa.

Se även Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim från provtagningstillfället.

Prov på burk ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-01/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se