Faeces Odling Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Det tar vanligtvis två helgfria dagar att få svar på en negativ faecesodling, en positiv kan dröja ytterligare någon dag. 
Provtagningsmaterial
eSwab Rosa kork

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Faeces burk

Burk Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i ytterhylsa.
Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter,
provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

- Diarré och/eller mag-tarm-symptom.
- Provtagning enligt smittskyddslagen (t.ex. hälsokontroll efter utlandsresa eller omgivningskontroll).

Provtagning

eSwab rosa kork alt. faecesburk med sked och ytterhylsa.

Se även Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara lab tillhanda inom 24 tim från provtagningstillfället.

Prov på burk ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.

Provet förvaras kylt.

Övrig information

En standardodling avser förekomst av Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp. samt Yersinia spp.
I en Hälsokontroll/ livsmedelskontroll ingår endast Salmonella spp. och Shigella spp.
Vid kontrollodling på patient med känd smitta ange på remissen vilken av tarmpatogenerna som avses.
Undersökning av Vibrio spp., Aeromonas spp., Plesiomonas spp. och jästsvamp utförs endast på begäran.

Ange vänligen relevanta kliniska data (ex utländsk resa, blodig diarré, förtärd mat, osv.) i remissens anamnesruta.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se