Helicobacter pylori - antigen i faeces

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs vardagar, svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Indikation

Misstanke om magkatarr (gastrit) och sår i både magsäck (ulcus ventriculi) och tolvfingertarm (ulcus duodenalis).

Påvisning av H. pylori faecesantigen används för diagnostik av pågående infektion samt kolonisering med H. pylori (ex som kontroll efter eradikeringskur).

Provtagning

Faecesburk med sked och ytterhylsa.
Burk fylls till ¼ med faeces.

Se även Patientinstruktion

Provtagning bör ej utföras under pågående behandling med protonpumpshämmare (PPI) eller antibiotika p g a risk för falskt negativt resultat. Efter utsättande av protonpumpshämmare kan prov tas efter 2 veckor och efter antibiotikabehandling efter minst 4 veckor. Även blödningar i mag-tarmkanalen kan ge falskt negativt utfall.

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.

Provet förvaras och transporteras kylt.

Övrig information

Vänligen ange relevanta kliniska data i remissens anamnesruta (ex information avseende antibiotika- och protonpumpshämmarbehandling, malign förändring, blödningar i mag-tarmkanalen etc).

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se