Legionella DNA-påvisning Nedre luftvägar

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar samt lördagar/ helgaftnar efter överenskommelse med laboratoriet. Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Pneumoni med oklar genes, speciellt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Provtagning

Material från nedre luftvägarna (sputum, trakealsekret, bronkialsekret eller bronkeoalveolärt lavage (BAL)) samlas upp i sterilt plaströr utan tillsats eller i sputumburk.
Representativt sputumprov tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik.
Bronkoalveolärt lavage (BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl).

Skyddad borste: Borsten klipps ner i ett rör med PYG-buljong.

Samma provmaterial kan dessutom undersökas för B. pertussis, B. parapertussis, Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci genom PCR.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Övrig information

Vid positivt utfall av PCR lämnas telefonbesked till remitterande läkare eller avdelning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-29/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se