Legionella Kontrollodling (Vatten)

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens: Svar efter 7 dagar 
Provtagningsmaterial
Flaska för vattenanalyser

Flaska Användning Tillsats Klinisk mikrobiologi
500 mL Vattenanalys Ingen Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Steril flaska för vattenanalyser
Provtagning

Vatten (1000 mL) steril flaska.

Provhantering, förvaring och transport

Vattenprov skall vara lab tillhanda inom 10 tim från provtagning. Förvaring och transport vid 18-22°C

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-04-03/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se