Legionella Kontrollodling (Vatten)

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens: Svar efter 7 dagar 
Provtagningsmaterial
Steril flaska för vattenanalyser

Flaska Användning Tillsats Klinisk mikrobiologi
500 mL Vattenanalys Ingen Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Provtagning

Vatten (1000 mL) steril flaska.

Provhantering, förvaring och transport

Vattenprov skall vara lab tillhanda inom 10 tim från provtagning. Förvaring och transport vid 18-22°C

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-04-03/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se