Parasiter Leishmania - Mikroskopi och odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs vardagar. Mikroskopi svaras inom ett dygn. Odling svaras vid växt eller senast efter 3 veckor. 
Provtagningsmaterial
Objektglasbehållare

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2364
Indikation

Misstanke om Leishmania-infektion, tex vid misstänkta hudförändringar, sår, förstorad lever och mjälte, långvarig feber efter vistelse i tropiskt eller subtropiskt område, eller vid feber av okänt ursprung efter tidigare vistelse i medelhavsland.

Provtagning

Mikroskopi
Vid kutan och mukokutan leishmaniasis tas minst 4 avtryckspreparat av hudbiopsi och/eller hudskrap.
Vid visceral leishmaniasis görs minst 2 tunna utstryk och 2 tjocka droppar av blod eller benmärg. Leishmania parasiter påvisas sällan i perifert blod. Av biopsi- eller punktions/aspirationsmaterial från lever, mjälte eller förstorad lymfkörtel görs minst 4 avtryck/utstrykspreparat.

Odling
Odling av Leishmania utförs endast efter telefonkontakt med ansvarig mikrobiolog /läkare på laboratoriet.
Odling kan utföras på samma typer av provmaterial som används för mikroskopisk påvisning. Provmaterialet läggs direkt i speciellt Leishmania-odlingsmedium, som beställs från Klinisk mikrobiologi, Parasitavdelning, Lund

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i rumstemperatur.
Prov transporteras snarast till laboratoriet.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-13/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se