Urinodling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Positivt och negativt svar lämnas tidigast dagen efter provets ankomst. 
Provtagningsmaterial
Urinprov vacuumrör brun kork och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare 100 mL Uppsamling av urin 26792
Vacuumrör för urinprov med tillbehör överföringsstrå och uppsamlingsbägare.
Indikation

- Komplicerad, recidiverande eller vårdrelaterad UVI med förväntat nedsatt antibiotikakänslighet hos urinisolatet.
- Vid klinisk misstanke om akut pyelonefrit eller febril UVI.
- Terapisvikt.
- Febril UVI hos patient med KAD.
- Preoperativt inför prostatakirurgi hos män med KAD.
- UVI hos män.
- UVI hos gravida kvinnor.
- UVI hos barn och ungdomar med förstagångsinfektion oavsett ålder.

Provtagning

Urin, mittstråleprov, samlas upp i fabriksrent kärl och förs över till vacuumrör 5/4 mL med brun kork med hjälp av överföringsstrå. Alternativt används uppsamlingsbägare med inbyggd överföringskanyl. Vacuumröret fylls helt.
Om full volym inte uppnås är minsta mängd för analys 2 mL.

Observera att den bruna korken aldrig får tas av eller avlägsnas från röret.

För ytterligare information avseende provtagning se "Läs mer".

Patientinstruktion Urinprov

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.
Vid transporttid mindre än 1 timme behöver kyltransport inte användas men i väntan på transport ska provet kylförvaras.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 h.

Referensintervall

Kvantifiering av fynd från kastad urin:
Sparsam växt (<10*7 CFU/L)
Måttlig växt (10*7 -10*8 CFU/L)
Riklig växt (>10*8 CFU/L)

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-03/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se