Urinodling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Positivt och negativt svar lämnas tidigast dagen efter provets ankomst. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Indikation

Komplicerad, recidiverande eller vårdrelaterad UVI med förväntat nedsatt antibiotikakänslighet hos urinisolatet.
Vid klinisk misstanke om akut pyelonefrit eller febril UVI.
Terapisvikt.
Febril UVI hos patient med KAD.
Preoperativt inför prostatakirurgi hos män med KAD.
UVI hos män.
UVI hos gravida kvinnor.
UVI hos barn och ungdomar med förstagångsinfektion oavsett ålder.

Provtagning

Urin, mittstråleprov, samlas upp i sterilt plaströr. Röret fylls till två tredjedelar.
För ytterligare information avseende provtagning se "Läs mer"

Patientinstruktion Urin för odling

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.
Vid transporttid mindre än 1 timma behöver kyltransport inte användas men i väntan på transport ska provet kylförvaras.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 h.

Referensintervall

Kvantifiering av fynd från kastad urin:
Sparsam växt (<10*7 CFU/L)
Måttlig växt (10*7 -10*8 CFU/L)
Riklig växt (>10*8 CFU/L)

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-06/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se