P- 

von Willebrand faktor: Kollagen bindande test (vWillebrandF: CBA)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratblod (1 del 0,109 M Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Rören skall fyllas helt. Rör som inte fyllts korrekt analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Minsta mängd 500 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter före analys. Vid längre transport skickas plasman förpackad i kolsyreis. Frys kedjan får inte brytas. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i - 20 °C. Plasman kan förvaras 1 år i -70 °C.

Referensintervall

0,60 - 2,20 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-08/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se