P- 

von Willebrand faktor: Kollagen bindande test (vWillebrandF: CBA)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Konsult  
Svarsfrekvens: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratblod (1 del 0,109 M Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Rören skall fyllas helt. Rör som inte fyllts korrekt analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Minsta mängd 500 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter vid 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys. Vid längre transport skickas plasman förpackad i kolsyreis. Frys kedjan får inte brytas. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i - 20 ˚C. Plasman kan förvaras 1 år i -70 ˚C.

Referensintervall

0,60 - 2,20 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-05/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se