P- 

von Willebrand faktor: MS (vWillebrandF:MS)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Konsult  
Svarsfrekvens: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 5 mL (ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte.

Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Centrifugeras inom 60 min i 20 minuter vid 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys.
Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20°C plasman kan förvaras i 1 månad. I -70°C kan plasman förvaras 1 år.

Referensintervall

Se separat utlåtande.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-06-10/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se