P- 

von Willebrand faktor: Ristocetin cofaktor (vWillebrandF: RCoF)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Forskningsanalys 
Svarsfrekvens: Se Övrig information 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C. Fryskedjan får inte brytas. De frysta proverna skickas förpackade i kolsyreis.

Referensintervall

0,52-1,58 kIE/L

Övrig information

Analysen beställs efter kontakt med koagulationslab i Malmö, tel: 040-336624

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-12-15/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se