P- 

von Willebrand faktor: Ristocetin cofaktor (vWillebrandF: RCoF)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Forskningsanalys 
Svarsfrekvens: Se Övrig information 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 5 mL (ljusblå kork). Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte. Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 min i 20 minuter vid 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20˚C. Fryskedjan får inte brytas. De frysta proverna skickas förpackade i kolsyreis.

Referensintervall

0,52-1,58 kIE/L

Övrig information

Analysen beställs efter kontakt med koagulationslab i Malmö, tel: 040-336624

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-12-15/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se