Chimerism-bestämning

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

1 st. 7 mL rör med EDTA (lila rör).
För benmärgsaspirat se "Läs mer" nedan.

Provhantering, förvaring och transport

Proven är hållbara i rumstemperatur i 3 dygn.

Immunocytohematologisk undersökning. Uföres vid Transplantationslaboratoriet.

Vidare information att tänka på före provtagningen och vid provtagningen: Se Blodcentralen Skånes BlodInfo-pärm på Internet genom att klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-20/PH
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Transplantationsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Transplantationsimmunologi
Akutgatan 8
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 32 25 
Fax 046-17 32 26 
E-post