Csv- 

Järnfager

Info
Ackrediterad:   
Remiss: CYTOLOGI 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Liquor skall ej fixeras (tillsätt varken formalin eller alkohol), samlas upp i ett vanligt bakteriologrör och skickas till laboratoriet omedelbart efter tappning.

Vid smittsamma infektionssjukdomar eller stark misstanke om sådan sjukdom skall provrör och remiss märkas med etiketten BLODSMITTA.

Sker provtagning under tid då laboratoriet håller stängt efter klockan 16.30 vardagar, lördag - söndag - helgdag - nattetid måste liquorprovet förvaras i kylskåp tills laboratoriet åter öppnar.

Preparatröret förses med etikett med tydlig uppgift om patientens namn och hela personnumret samt provtagande avdelning och provtagningsdatum.

OBS! Nummerlappar godtages ej som identifikation.

Provhantering, förvaring och transport

Likvor får inte centrifugeras eller frysas. Skickas genast till Patologiska/Cytologiska laboratoriet.

  Senast uppdaterad/signatur
2007-04-27/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax 046-143307 
E-post