S- 

Mirtazapin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Provet skall tas i 5 mL serumrör (röd kork). Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). För risperidon, haloperidol och olanzapin som även kan ges som depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter i 10 minuter vid 2000g. Lämplig serumvolym är 1 mL, men provet måste innehålla minst 0.2 mL serum annars kan inte analys utföras.
Avskilt serum sänds till laboratoriet. Transport av provet skall ske i kylt eller fryst tillstånd.
Provet är hållbart i kylt tillstånd i 2 dygn och i -20 °C i 3 månader.

Referensintervall

Riktområde (mirtazapin): 35-520 nmol/L

Övrig information

Svar lämnas även på metaboliten Desmetylmirtazapin.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se