Vattenkontroll Bassängvatten

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen. Svar tidigast efter 7 dygn. 
Provtagningsmaterial
Flaska för bassängvatten

Flaska Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
500 mL Natriumtiosulfat Bassängvatten Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Flaska med tillsats för bassängvatten
Indikation

En viktig del i sjukhusets terapiarbete är bassängbad. Bassängerna har ofta liten vattenvolym och förhöjd vattentemperatur (30 - 35°C). Då värme påskyndar utvecklingen av bakterier fordras noggrann bakteriologisk kontroll av dessa inomhusbassänger.
I bad med hög vattentemperatur har det förekommit infektioner med feber, rodnader och utslag på kroppen (s.k. bubbelpool-sjuka). Dessa infektioner anses främst förorsakade av Pseudomonas aeruginosa men även s.k. atypiska mykobakterier kan ge samma symptom.

Provtagning

Provtagningsmateriel
Steril 500 mL plastflaska innehållande 1,2 mL natriumtiosulfatlösning.

Beställning av provtagningsmateriel görs direkt till Klinisk mikrobiologi, på tfn 046-176810 eller mail substratavdelning@skane.se

En steril 500 mL plastflaska innehållande 1,2 mL natriumtiosulfatlösning levereras till kund i särskild transportbox avsedd för vattenflaskor. Transportboxen är försedd med kylklamp, absorberande material och vändbart adresskort.
Adresskortet är på ena sidan märkt med beställarens adress och på andra sidan med laboratoriets adress.

Provtagning
Provet, ca 500 mL bassängvatten, ska tas så nära utloppet som möjligt, där vattenkvaliteten bedöms vara sämst.
Provtagning sker genom rutiner fastställda av varje enskild klinik eller beställare.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.
Om transporttiden beräknas överstiga 4 timmar skall proverna förvaras och tranporteras i kyla 4 - 8°C.
Mellan provtagning och analys bör tiden inte överstiga 10 timmar för ett kylt prov.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-03-28/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se