Autoklaver och hetsluftssterilisatorer

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Steriliseringsapparatur 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar.
Hetluft: tidigast 7 dygn efter provets ankomst till lab. Autoklavkontroll: tidigast 1 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Sporprov

Användning Innehåll
Hetluft Bacillus atrophaeus
Ångautoklav Geobacillus stearothermophilus
Indikation

Periodisk kontroll av steriliseringsapparatur samt kontroll vid misstänkt driftstörning. Ångautoklaver används för värmetåliga instrument.
Hetluftssterilisatorer används för värmetåliga instrument och då sterilisatorn arbetar med hög temperatur är processen endast användbar för vissa typer av artiklar, väsentligen av metall och glas.

Biologiska indikatorer mäter effektiviteten hos en steriliseringsprocess.

Provtagning

För sterliseringsapparatur som kontrolleras mikrobiologiskt genom Klinisk mikrobiologi gäller följande:
För rutinmässig kontroll av denna apparatur utsändes efter överenskommelse sporprover och remisser. Om mikrobiologisk kontroll erfordras utöver rutinkontroller, görs beställning lämpligen via provmottagningen Klinisk mikrobiologi. Sådan kontroll skall göras om de temperatur- och tryckvisande instrumenten inte visar rätta värden eller om apparaten varit föremål för teknisk översyn.

I autoklaver med flera olika program skall varje program kontrolleras för sig. Programmen specificeras på remissen. För bordsautoklaver krävs vanligen fyra sporprover. Större autoklaver kan kräva sex sporprover. Sporproverna numreras och placeras i förpackningar av samma material som används vid steriliseringen av godset.

För hetluftssterilisator erfordras 3 sporprover vilka numreras och placeras i steriliserings-apparaten i förpackningar av samma material som användes vid steriliseringen av godset.

PLACERING AV PROVEN: numrera och placera proven enligt bild på remissens baksida.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-02/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se