Adenovirus DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi / Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras dagligen mån-fre på prov som ankommit till laboratoriet före kl 08.30. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Keratokonjunktivit, tonsillit, pneumoni, oklar feber/ lymfkörtelsvullnad/ tarmsymptom, hemorragisk cystit samt oklar infektion hos immunsupprimerad patient. Adenovirus ger endast i undantagsfall meningit.

Provtagning

Provmaterialet kan variera men utgörs ofta av ögon-, svalg-sekret, faeces, urin och plasma.

Ögon- eller svalgsekret tas med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Provvolym är 450 µL eller mer, minsta mängd 250 µL.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL. Se även Patientinstruktion

Faeces i burk med sked och ytterhylsa. Burken fylls till ca. ¼ med faeces. Se även Patientinstruktion

EDTA-plasma eller serum, välfyllt rör, 7 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport och transporteras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-16/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se