Adenovirus DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi / Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras vardagar på prov som ankommit till laboratoriet före kl 08.30. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Urinprov vacuumrör brun kork och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare 100 mL Uppsamling av urin 26792
Vacuumrör för urinprov med tillbehör överföringsstrå och uppsamlingsbägare.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Indikation

Keratokonjunktivit, tonsillit, pneumoni, oklar feber/ lymfkörtelsvullnad/ tarmsymptom, hemorragisk cystit samt oklar infektion hos immunsupprimerad patient. Adenovirus ger endast i undantagsfall meningit.

Provtagning

Provmaterialet kan variera men utgörs ofta av ögon- eller svalgsekret, faeces, urin och plasma.

Ögon- eller svalgsekret tas med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 250 µL, helst 450 µL eller mer.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL.

Faeces i burk med sked och ytterhylsa. Burken fylls till ca. ¼ med faeces. Se även Patientinstruktion

EDTA-plasma eller serum, välfyllt rör, 7 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras och transporteras kylt.

Övrig information

Hos barn med långvarig diarré undersöks specifikt för adenovirus typ 40 och 41 med en annan PCR-metod.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se