P- 

Faktor VIII (koag)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: Vid behov. 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter. Plasma avskiljes och överföres till plaströr som försluts och fryses vid -70 °C. Plasman kan förvaras i - 20 °C en kortare tid.
Färskt prov analyseras inom 1 timme. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 2 månader vid - 70 °C.

Referensintervall

0,69 – 1,93 kIE/L

Källa för referensintervall: Koagulationslab i Malmö 2019.
Låga värden ses vid hemofili A:
<0,01 kIE/L är svår hemofili A
0,01 - 0,04 kIE/L är moderat hemofili A
0,05 - 0,40 kIE/L är mild hemofili A

Låga värden ses även vid Von Willebrands sjukdom och hos bärare av hemofili A (2).
Höga värden kan ses bl.a. vid leversjukdomar, brännskador, inflammatoriska reaktioner och vid graviditetstoxikos.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-10-01/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se