P- 

von Willebrand faktor: Antikropp (Bethesda-metod)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: 1 gång/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 4,5 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte.

Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g inom 60 minuter eller i 10 minuter vid 3 600 x g före analys. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C. Fryskedjan får inte brytas. De frysta proverna skickas förpackade i kolsyreis.

Referensintervall

<0,4 kBU/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-06-10/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se