U- 

Isocyanatmetaboliter, aminmetaboliter

Info
Ackrediterad:   
Remiss: WebbRemiss eller BSP2.7 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Metaboliter mäts från exponering ac isocyanater, aminoisocyanater och aminer.

Provtagning

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetspassets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i utdelad plastflaska från miljöanalytiska sektionen. Under provsamlingen förvaras flaskans skruvlock (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på flaskan och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Namn, personnummer och provtagningstidpunkt anges på flasketiketten. Stoppa flaskan i plastpåse som försluts.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Urinprovsamling på dammande plats kan medföra kraftig förorening av provet.

Skriv ut remiss via WebbRemiss, vårt verktyg för att skapa remisser online. Alternativt kan remiss skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar 2,4-toluendiamin, 2,6-toluendiamin, metylendianilin (MDA) och 1,5-diaminonaftalen.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2017-04-24 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 63 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se