U- 

Kotinin

Info
Ackrediterad:   
Remiss: BSP2.8 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Dessa analyser utförs efter överenskommelse. Vid bedömning av yrkesmässig exponering, kontakta yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17 31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan urin samlas direkt i plastflaska eller i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Remiss Kan skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-03-22 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se