U- 

Pesticider

Info
Ackrediterad:   
Remiss: WebbRemiss eller BSP2.7 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Thiabendazole, imazalil, pyrimetanil, CCC och MQ är pesticider.
ETU är markör för mancozeb och andra ditiokarbamater.
2,4-D, MCPA, OH-MCPA och 2,4,5-T är markörer för fenoxisyror.
2,4,6-T är markör för Prokloraz.
3,5-DCA är markör för fungicider Iprodion, Vinclozolin, Procymidon och Chlozolinate.
3,4-DCA är markör för herbicider Diuron, Propanil, Linuron och Neburon.
3-PBA och DCCA är markörer för pyretroider, tex cypermetrin.
4F-3PBA är en metabolit till Cyfluthrin.
TCP är markör för klorpyrifos.

Provtagning

Kontakta enheten för miljöanalys för instruktioner.

Provhantering, förvaring och transport

Kontakta enheten för miljöanalys för instruktioner.

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Skriv ut remiss via WebbRemiss, vårt verktyg för att skapa remisser online. Alternativt kan remiss skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar etylentiourea (ETU), diklorfenoxiättiksyra (2,4-D), metylklorfenoxiättiksyra (MCPA) och dess metabolit OH-MCPA, triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T), triklorfenoxiättiksyra (2,4,6-T), 3,5-dikloranilin (3,5-D), 3,4-dikloranilin (3,4-D), fenoxibensoesyra (3-PBA), diklorvinyldimetylcyclopropankarboxylsyra (DCCA), 3-fenoxi-4-fluor-bensoesyra (4F-3PBA), triklorpyridinol (TCP), thiabendazole, imazalil, pyrimetanil, klormeqvat (CCC) och mepiquat (MQ).

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2017-04-24 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 63 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se