Uran (U) i vatten

Info
Ackrediterad:   
Remiss: WebbRemiss eller TLV2.5 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Flaskan för vattenprovtagning som delas ut av miljöanalytiska sektionen är specialdiskad. Den ska förvaras i sluten plastpåse före och efter provtagning för att vara skyddad mot yttre förorening.
Låt kranen rinna före provtagningen så att cirka 2 liter rinner i vasken. Under provsamlingen förvaras flaskans skruvlock (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Fyll flaskan med kranvatten till cirka 5 cm nedanför flasköppningen. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på flaskan och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Namn, personnummer och provtagningstidpunkt samt ev. andra uppgifter anges på flasketiketten. Stoppa flaskan i påsen som försluts.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Skriv ut remiss via WebbRemiss, vårt verktyg för att skapa remisser online. Alternativt kan remiss skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2017-04-24 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 63 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se