P- 

ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak

Info
Ackrediterad:  
Remiss: TTP-diagnostik 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 4,5 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Specialremiss för Remiss TTP-diagnostik (ADAMTS 13)
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Röret skall fyllas helt, blandas och centrifugeras inom 1 timme. Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt plaströr som förslutes och fryses i - 20 °C. Proverna skickas förpackade i kolsyresis. Analyseras 1 gång/vecka rutinmässigt. Vid behov av akut analys kontakta koagulationsjouren.

Referensintervall

P-ADAMTS13 protein: 0,75-1,40 arb.enh/L
P-ADAMTS13-ak: <0,4 arb.enh/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Svarstolkning: ADAMTS13 protein < 0,10 E/L (motsvarande <10 %) d.v.s. kraftigt sänkt, anses specifikt för TTP.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-11-24/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se