Borrelia DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar.
Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet.
Ca 95% av proverna slutsvaras inom 6 dagar från ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Indikation

Indikation för analys av Borrelia med PCR är patientfall där man har anledning att misstänka en borreliainfektion vid oklart hudutslag i form av akrodermatit och lymfocytom, och artrit (monoartrit i knä).

Indikation för analys av Borrelia-DNA från spinalvätska är vid tidig meningit eller neurologiska symtom hos barn upp till 4 veckors symtom (oftast facialispares), monocytos och Borrelia IgG i serum. Hos vuxna, speciellt immunsupprimerade, med monocytos kan PCR vara ett komplement till intratekaltest.

Provtagning

Analys utförs på färskt provmaterial från hud, från erytema migrans (2-4 mm hudbiopsi tas från utslagets yttre rand), lymfocytom och acrodermatit, som läggs i sterilt plaströr.

Formalinfixerat paraffininbäddat vävnadsprov (FFPE) kan analyseras när misstanke om infektion med Borrelia uppstår under patologisk bedömning av provet, men färskt provmaterial är alltid att föredra. Därmed ska det vid primär frågeställning Borrelia i första hand skickas ett färskt vävnadsprov till Klinisk mikrobiologi.

Likvorprov (0,5-1 mL) tas i sterilt plaströr med konisk botten. Likvorprov - praktisk handledning

Ledvätska (1-2 mL) tas i sterilt plaströr.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-06-30/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se