Bakterie-DNA 16S rDNA

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs vardagar.
Ett preliminärt svar kan lämnas tidigast första arbetsdagen efter provets ankomst till laboratoriet och slutsvar inom 3 till 6 dagar. Ca 95 % av proverna besvaras inom 5 dygn. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Indikation för 16S rDNA PCR är odlingsnegativ infektion eller misstänkt infektion i normalt steril lokal.
Metoden är inte lämplig vid misstanke om multimikrobiella och ytliga infektioner, såsom sår.

Provtagning

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten. Likvorprov - praktisk handledning

Punktat eller vävnad tas i sterilt plaströr.
Punktat (optimal provvolym 0,5-2 mL, minimum 50 µL) och vävnad (minimum 2-4 mm biopsi).

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-06-10/sj
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se