Amnionvätska (prenatal) - kromosomanalys och QF-PCR/FISH

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Prenataldiagnostik: genetisk analys 
Svarsfrekvens: Kromosomanalys: 20 dagar, QF-PCR/FISH: 5 dagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
Provtagning

Enbart kromosomanalys: 10-20 ml amnionvätska (fostervatten) i sterilt centrifugrör med konisk botten. För lite material riskerar att fördröja analyssvaret eftersom odling då krävs.

Kromosomanalys och QF/PCR-FISH (kromosomerna 13, 18, 21, X, Y): 5-20 ml amnionvätska (fostervatten) i sterilt centrifugrör med konisk botten.

Särskilda rutiner gäller om det i familjen förekommer en känd kromosomavvikelse/ärftlig genetisk sjukdom samt om genomisk arrayanalys önskas. Se separata provtagningsanvisningar "Amnionvätska (prenatal) - känd kromosomavvikelse" och "Amnionvätska (prenatal) - genomisk arrayanalys" för mer information.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse. Förvaras i rumstemperatur, får ej kylas eller frysas.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

På remissen ska även anges: graviditetsvecka och fullständig postadress till patienten.

Övrig information

För mer information, klicka på "Läs mer" nedan

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-10-07/CHM
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och Biobank
Adress
Klinisk genetik och Biobank
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se