Rearrangemang av 13q14 (FOXO1A)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Konsultationsremiss 
Svarsfrekvens: 7 dagar (3 dagar om brådskande) 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Tumörbiopsi: ≥ 3-4 mm i diameter i sterilt rör med steril fysiologisk koksaltlösning. Måste vara vital ofixerad vävnad.

Anpassa röret efter storleken på tumörbiten.

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras eller frysas. Prov som ej kan skickas samma dag ska förvaras i rumstemperatur.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

  Senast uppdaterad/signatur
2016-07-15 CHM
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och patologi, Klinisk genetik
Adress
Klinisk genetik och patologi,
Klinisk genetik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se