Korionvillusbiopsi (prenatal) - kromosomanalys och QF-PCR/FISH

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Prenataldiagnostik: genetisk analys 
Svarsfrekvens: Kromosomanalys: 20 dagar 
Provtagningsmaterial
Eppendorfrör

Namn Art. Nr
Eppendorfrör x
Provtagning

Maternell vävnad stör analysen och ska nogsamt avlägsnas. För detta ansvarar provtagare.

Kromosomanalys enbart: ≥20 mg korionvilli i rör med steril fysiologisk koksaltlösning.

Kromosomanalys och QF-PCR/FISH (kromosomerna 13,18,21, X, Y): ≥20 mg korionvilli i rör med steril fysiologisk koksaltlösning.

OBS! Särskilda rutiner gäller om det i familjen förekommer en känd kromosomavvikelse / ärftlig genetisk sjukdom samt om genomisk arrayanalys önskas. Se separata provtagningsanvisningar "Korionvillusbipopsi (prenatal) - känd kromosomavvikelse/ärftlig" och "Korionvillusbiopsi (prenatal) - genomisk arrayanalys" för mer information.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse till Klinisk genetik. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras eller frysas.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

OBS! På remissen ska även anges: graviditetsvecka och fullständig postadress till patienten.

  Senast uppdaterad/signatur
2016-07-13 / CHM
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och Biobank
Adress
Klinisk genetik och Biobank
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se