Korionvillusbiopsi (prenatal) - känd kromosomavvikelse/ärftlig

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Prenataldiagnostik: genetisk analys 
Svarsfrekvens: 7-10 dagar beroende på önskad analys 
Provtagningsmaterial
Eppendorfrör

Namn Art. Nr
Eppendorfrör x
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Maternell vävnad stör analysen och ska nogsamt avlägsnas. För detta ansvarar provtagaren.

≥20 mg (gärna 40 mg) korionvilli i rör med steril fysiologisk koksaltlösning.

För lite material riskerar att fördröja analyssvaret eftersom odling då krävs. Om även kromosomanalys och QF-PCR/FISH (kromosomerna 13, 18, 21, X, Y) önskas behövs den större mängden vävnad.

Provet ska ALLTID medföljas av ett maternellt blodprov (7-10 ml i EDTA-rör).

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse till Klinisk genetik. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras eller frysas.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

OBS! På remissen ska även anges: graviditetsvecka, fullständig postadress till patienten samt vilken kromosomförändring/ärftlig genetisk sjukdom som avses.

  Senast uppdaterad/signatur
2016-07-13 CHM
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och Biobank
Adress
Klinisk genetik och Biobank
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se