Csv- 

Celler

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Csv (likvor) 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Provtagning

Sterilt plaströr, 5 mL

Se Likvorprov Likvorprov praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

Rör skall transporteras i rumstemperatur (ej rörpost) och vara lab tillhanda inom 30 minuter efter provtagning.

Referensintervall

Csv-Leukocyter,poly: <1 x106/L
Csv-Leukocyter, mono: <5 x106/L
Csv-Erytrocyter: <1 x106/L

  Senast uppdaterad/signatur
2016-12-16/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se