P- 

AFP ( Alfa-fetoprotein)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid cirka 2 000 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart 7 dygn i kyl (2-8° C) och 3 månader i frys (-20° C).

Referensintervall

Vuxna (ej gravida): < 10 kIE/L.
Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L. Sjunker till vuxenvärde under första - andra levnadsåret.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-10-12/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se