P- 

Albumin (imm)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Centrifugerat prov är hållbart 10 veckor i rumstemperatur, 5 månader i kyl och 4 månader i frys (-20 ºC).

Referensintervall

< 1 år: 28 - 47 g/L
1 - 5 år: 35 - 47 g/L
6 -10 år: 36 - 47 g/L
11 - 14 år: 37 - 48 g/L
15 - 17 år: 34 - 49 g/L
18 - 40 år: 36 - 48 g/L
41 - 70 år: 36 - 45 g/L
> 70 år: 34 - 45 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-03-13/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se