P- 

ALP (Alkaliskt fosfatas)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl.
Avhällt plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur/kyl.

Referensintervall

0,5 – 2 år: 1,9 – 8,3 µkat/L
2 – 9 år: 2,0 – 5,0 µkat/L
9 – 15 år: 1,4 – 8,7 µkat/L
15 – 18 år,
kvinnor: 0,70 – 4,0 µkat/L
män: 1,2 – 5,6 µkat/L
≥ 18 år: 0,70 – 1,9 µkat/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-18/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se