P- 

Etylenglykol

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Akut 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparinrör med gel (plasma, ljusgrön kork).
Kapillär provtagning är inte utvärderad.
Minsta provvolym 0.5 mL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Provet får inte avkorkas före analys.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g.
Hållbarhet har ej testats, men eftersom etylenglykol ej är flyktigt, torde provet kunna förvaras i kyl upp till 24 timmar. Provet förvaras i väl korkat rör.

P-Etylenglykol är alltid akutanalys. Målet är att svarstiden, från provtagning till svarsutlämning, ska vara högst 4 timmar. Provet ska därför omgående skickas med taxi till Kristianstad eller Lund från övriga laboratorier i Skåne.

Referensintervall

Ej påvisbart.

Gränsvärde: < 1 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-12-02/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se