Csv- 

Spektrofotometri

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Csv (Likvor)  
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

För att minska risken för falskt negativa resultat skall lumbalpunktion göras tidigast 12 timmar efter symtomdebut vid misstänkt subarachnoidalblödning.


För provtagning se Likvorprov praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

Likvorprovet ska ljusskyddas och centrifugeras 10 min, 2000-2200 g inom 30 min efter provtagning. Supernatanten överförs till nytt polypropenrör.
Förvaras ljusskyddat vid + 4 grader. Hållbart minst 24 timmar.


Rör skall transporteras i rumstemperatur (ej rörpost) och bör vara lab tillhanda inom 30 minuter efter provtagning

Referensintervall

Varken bilirubin eller oxyhemoglobin ökade.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-05-03/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se