P- 

Bilirubin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Bilirubin är mycket ljuskänsligt och direkt solljus halverar bilirubinhalten på 1 timme.
Inomhusbelysning ger signifikant sänkta värden på några timmar.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g.
Centrifugerat prov är hållbart vid mörkerförvaring 7 dygn i kyl.

Referensintervall

5 - 25 µmol/L
Nyfödda och prematura barn har högre värden.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-07/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se