P- 

Bilirubin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Bilirubin är mycket ljuskänsligt och direkt solljus halverar bilirubinhalten på en timme.
Inomhusbelysning ger signifikant sänkta värden på några timmar.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g.
Plasma är hållbart vid mörkerförvaring 7 dygn i kyl.

Referensintervall

5 - 25 µmol/L
Nyfödda och prematura barn har högre värden.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-10-05/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se