P- 

Faktor IX (koag)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter.
Plasma avskiljs och överföres till plaströr som förslutes och fryses vid -20 °C inom 60 minuter.

Avskild plasma är hållbart 2 månad i frys vid -20 °C. Proverna skickas förpackade i kolsyresis.

Referensintervall

0,93 – 1,62 kIE/L

Koagulationslab i Malmö 2019.

Prematura och nyfödda barn har låga F IX-värden
(30-40 % av vuxnas värde)
Låga värden ses vid hemofili B
<0,01 kIE/L = svår hemofili B
0,01-0,04 kIE/L = moderat hemofili B
0,05-0,40 kIE/L= mild hemofili B
Leversjukdom och K-vitaminbrist ger låga F IX-värden

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se