P- 

Calcium

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).
*Provet ska tas utan stas eller muskelarbete (handknytningar).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur.
Avhällt plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur och 3 veckor i kyl.

Referensintervall

0 - 10 dagar: 1,90 - 2,60 mmol/L
10 dagar - 2 år: 2,25 - 2,75 mmol/L
2 - 12 år: 2,20 - 2,70 mmol/L
12 - 18 år: 2,10 - 2,55 mmol/L
Vuxna: 2,15 - 2,50 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-07/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se