P- 

CK (Kreatinkinas)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor > 6 veckor: 0,60 - 3,5 µkat/L
Män 6 veckor - 50 år: 0,80 - 6,7 µkat/L
Män > 50 år: 0,70 - 4,7 µkat/L
Nyfödda barn kan ha 2-3 gånger högre nivå än vuxna.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-04-02/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se