P- 

CK (Kreatinkinas)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl.
Avskild plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

6 mån-2 år: 0,6 - 6,3 μkat/L
2-10 år: 0,6 - 3,8 μkat/L
10-14 år: 0,8 - 6,6 μkat/L
14-18 år: 0,7 - 9,0 μkat/L
Kvinnor ≥ 18 år 0,6 - 3,5 μkat/L
Män 18-50 år: 0,8 - 6,7 μkat/L
Män ≥ 50 år: 0,7 - 4,7 μkat/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-08-31/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se