P- 

Faktor XI

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter.
Plasma avskiljes och överförs till plaströr som försluts och fryses vid -70 °C.
Färskt prov analyseras inom 1 timme. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månader vid - 20 °C. Proverna skickas förpackade i kolsyresis. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Vuxna: 0,83 – 1,48 kIE/L

Källa för referensintervall: Koagulationslab i Malmö 2019.

Nyfödda barn har 0,20 - 0,70 kIE/L FXI, för tidigt födda ännu något lägre värden.

Barn mellan 1-10 år uppvisar normala vuxenvärden, medan barn i åldern 11-16 år har något sänkta värden.

Heterozygota FXI-brist patienter har ca 0,40 - 0,60 kIE/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se