B- 

Diff

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 μL.

Vid önskan om obruten värmekedja se under Generellt om provtagning

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör är hållbara 24 timmar i rumstemperatur / kyl.
EDTA-mikrotainerrör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur / kyl.
Diff - Prov som transporteras från någon enhet utanför sjukhuset bör åtföljas av två
blodutstryk. Blodutstryk skall göras snarast men inom 6 timmar efter provtagning.

Referensintervall

B-Leukocyter
Vuxna: 3,5-8,8 x 109/L
Barn
0-1 dagar: 9,0-30,0 x 109/L
1-6 dagar: 5,0-25,0 x 109/L
6 dagar-1 månad: 5,0-20,0 x 109/L
1-3 månader: 6,0-18,0 x 109/L
3 månader-3år: 6,0-16,0 x 109/L
3-6 år: 5,0-15,0 x 109/L
6-18 år: 5,0-13,0 x 109/L

B-Neutrofila
Vuxna: 1,7-8,0 x 109/L
Barn
0-1 dagar: 5,5-27,5 x 109/L
1-7 dagar: 4,5-22,5 x 109/L
7 dagar-3 månader: 1,6-17,5 x 109/L
3 månader-1 år: 1,6-5,3 x 109/L
1-5 år: 1,6-6,5 x 109/L
5-10 år: 2,4-6,5 x 109/L
10-16 år: 1,2-7,0 x 109/L
16-18 år: 1,7-8,0 x 109/L

B-Eosinofila
Vuxna: <0,7 x 109/L
Barn
0-7 dagar: <2,6 x 109/L
7 dagar-1 år: <1,1 x 109/L
1-10 år: <0,9 x 109/L
10-18 år: <0,7 x 109/L

B-Basofila
Vuxna: <0,3 x 109/L
Barn: <0,3 x 109/L

B-Lymfocyter
Vuxna: 1,1-4,8 x 109/L
Barn
0-7 dagar: 3,0-13,5 x 109/L
7 dagar-3 månader: 3,0-8,4 x 109/L
3 månader-1år: 4,0-8,4 x 109/L
1-5 år: 1,8-8,4 x 109/L
5-10 år: 1,8-5,0 x 109/L
10-16år: 1,5-4,7 x 109/L
16-18 år: 1,1-4,8 x 109/L

B-Monocyter
Vuxna: <1,1 x 109/L
Barn
0-1 dagar: 0,2-3,6 x 109/L
1-7 dagar: 0,2-2,7 x 109/L
7 dagar-3 månader: 0,2-2,0 x 109/L
3 månader-5 år: 0,2-1,8 x 109/L
5-10 år: 0,2-0,8 x 109/L
10-16år: <0,9 x 109/L
16-18 år: <1,1 x 109/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-06-29/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se