P- 

Fenobarbital NY

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special Lund 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma ljusgrön kork). Provet ska tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses vid (-20 °C).

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 50 - 130 µmol/L.

Detta gäller underhållsbehandling. För andra indikationer såsom status epilepticus är inte ett referensintervall definierat.
Referensområdet är endast vägledande. Behandlingen bör primärt styras av den kliniska bilden.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-28/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se