P- 

Fenylalanin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Na-heparinrör (blå kork) 5 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL Na-heparin 24427
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Heparinrör 5 mL (blå kork). Kapillär provtagning EDTA-microtainer.

Provhantering, förvaring och transport

Ingår även i P-Aminosyror. Röret centrifugeras och plasma avskiljes. Plasma fryses vid transporter eller förvaring > 8 timmar. Minsta provvolym 200 µL plasma.

Referensintervall

- 1 mån: 16 - 71 µmol/L
1 mån - 6 år: 34 - 100 µmol/L
> 6 år: 39 - 76 µmol/L

Rekommenderad nivå vid behandling av PKU:
0 - 8 år: 180 - 420 µmol/L
> 8 år: 180 - 700 µmol/L

  Senast uppdaterad/signatur
2011-03-24/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se