P- 

Fenytoin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork). Prov ska tas omedelbart före nästa dosering vid steady-state behandling, så kallat dalvärde.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring och häll av plasma i ett nytt tomt plaströr och frys (-20 °C).

Referensintervall

40 - 80 µmol/L
Detta gäller underhållsbehandling. För andra indikationer såsom status epilepticus är inte ett referensintervall definierat.
Referensområdet är endast vägledande. Behandlingen bör styras av den kliniska bilden.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-11-05/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se