P- 

Fenytoin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma. Prov ska tas omedelbart före nästa dosering vid steady state behand-ling, så kallat dalvärde.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart i kyl i 4 veckor, i frys (-20 ºC) i 5 månader.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall 40 - 80 µmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-11-06/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se