P- 

Ferritin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även EDTA-plasma kan användas. Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provhantering, förvaring och transport

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 2 000 x g i rumstemperatur.
Prover som varit frysta mixas och centrifugeras före mätning.
Plasma är hållbart 7 dygn i kyl (2-8º C) och 12 månader i frys (-20º C).

Referensintervall

Män: 27 - 365 µg/L
Kvinnor: 13 - 148 µg/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-05-27/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se