P- 

Fosfat

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 24 timmar i rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 4 dygn i kyl.

Referensintervall

0 - 10 dagar: 1,5 - 2,9 mmol/L
10 dagar - 3 år: 1,3 - 2,1 mmol/L
3 - 10 år: 1,0 - 1,9 mmol/L
10 - 16 år: 1,1 - 1,7 mmol/L
16 - 18 år: 0,8 - 1,4 mmol/L
Kvinnor > 18 år: 0,8 - 1,5-mmol/L
Män 18-50 år: 0,7 - 1,6 mmol/L
Män > 50 år: 0,7 - 1,4 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-02/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se